Adverteren in t Lougnijs.
De redactie is heel blij met de adverteerders in de krant. U zult begrijpen dat het onmogelijk is
een dergelijke krant te maken zonder advertenties.
Om te voorkomen dat het een advertentie blad wordt is er door de redactie besloten maximaal 1/3
van alle pagina's te vullen met advertenties. (Dus maximaal 5 volledige bladzijden).

Op dit moment zijn wij in de gelukkige omstandigheid dat het aantal van 5 bladzijden is bereikt
en is het niet mogelijk om vaste adverteerder te worden.
Voor een eenmalige advertentie kunt u altijd met ons contact opnemen.
U kunt dan mailen naar t Lougnins, of bel met
onze penningmeester Alette de Vries. (T. 434206)

De redactie.