De uiterste
inleverdatum
voor het volgende
nummer is:
12 augustus 2022.