De uiterste
inleverdatum
voor het volgende
nummer is:
13 januari '23