De uiterste
inleverdatum
voor het volgende
nummer is:
17 november.