De uiterste
inleverdatum
voor het volgende
nummer is:
9 december '22